Identifikace žadatele:
Příjmení:
Jméno:
Ulice, č.p.:
Město:
PSČ:
Tel.:
E-mail:
Identifikace právního zástupce, pokud je:
Příjmení:
Jméno:
Ulice, č.p.:
Město:
PSČ:
Tel.:
E-mail:
Popis skutkového stavu:
(Příklad)
Co by mělo být předmětem žaloby:
(Příklad)
V čem podle žadatele přesahuje uvažovaná žaloba jeho vlastní zájmy:
(Příklad)
Jaké dosud nevyřešené právní otázky by se měly žalobou řešit:
(Příklad)
Jakou maximální částku žadatel předpokládá na náklady řízení a náklady právního zastoupení: (Příklad)
Jakou částku je žadatel ochoten na spor sám vydat: (Příklad)


Zvýrazněné položky je nutno vyplnit.