Rodina


Adolf Stránský

Ze skromných poměrů se postupně vypracoval v úspěšného advokáta, novináře a politika. Jeho odkaz přežívá dodnes.

0 >>

Jaroslav Stránský

Jaroslav se narodil roku 1884 v Brně. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 1918 se stal poslancem první volené sněmovny, v roce 1925 místopředsedou nové politické strany Národní strany práce.

0 >>
Vynikající řečník Jaroslav S. ministr školství

Jan Stránský

Jan se narodil roku 1913 v České ulici v Brně, ve stejném domě, ve kterém se tehdy tiskly Lidové noviny. Vystudoval práva na Universitě Karlově v Praze. Pro Lidové noviny pracoval jako korespondent ve Vídni a Londýně.

0 >>
Jan

Ze stejného důvodu, proč oni museli odejít, jsem se musel vrátit.